Általános Felhasználási Feltételek

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Jelen ÁFF hatályba lépésének napja:

 

2012. szeptember 26.

 

 

EASYMATHS Online Oktatási, Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 15-09-062943

4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 51.

http://www.easymaths.hu/

 

I)          A SZOLGÁLTATÓ

 

I.1     A Szolgáltató adatai

 

a)  Teljes cégnév: EASYMATHS Online Oktatási, Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

b)   Rövidített cégnév: EASYMATHS Kft.

 

c)  Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 51.

 

d)  Cégjegyzékszám: 15-09-062943, Nyíregyházi Törvényszék, mint Cégbíróság

 

e)  Adószám: 11254131-2-15

 

f)   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

g)  Weboldal: www.easymaths.hu

 

I.2     Az EASYMATHS Online Oktatási, Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működésére vonatkozóan kizárólagosan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.

 

 

 

II)      ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, ELŐZMÉNYEK

 

II.1    Jelen Általános Felhasználási Feltételek (”ÁFF”) a szolgáltatást nyújtó EASYMATHS Kft. (”Szolgáltató”) és a szolgáltatást megrendelő fél (”Felhasználó”) között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket, által működtetett www.easymaths.huelnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A jogviszonyra a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szolgáltatási szerződés (”Szerződés”) és a jelen ÁFF együttesen érvényesek és irányadók. A Szerződés keretében a Szolgáltató az ÁFF IV. pontjában részletesen meghatározott szolgáltatásokat nyújt Felhasználó számára (”Szolgáltatás”).

 

II.2   Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki, vagy amely igényli, vagy használja a Szolgáltatásokat és a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁFF-et. Az ÁFF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁFF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁFF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa jogosult a jelen ÁFF-et egyoldalúan bármikor módosítani. A módosított ÁFF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁFF publikálásra került a Weboldalon.

 

II.3   A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, aki szavatolja, hogy saját fejlesztések útján rendelkezik a Szolgáltatás nyújtása céljából elkészített Weboldallal, valamint az online multimédia-alkotások video-felvételeivel, amelyek felhasználásának lehetőségével Szolgáltató teljes körű Szolgáltatást nyújt Felhasználó részére.

 

 

 

 

III)     ÁFF HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE

 

III.1   A jelen ÁFF 2012. szeptember 26. napjától határozatlan ideig szól.

 

III.2   Az ÁFF területi hatálya Magyarország.

 

III.3   Szolgáltató a jelen ÁFF-et elektronikus formában közzéteszi a Szolgáltatás honlapján, a www.easymaths.huinternetes címen, illetve az ÁFF megtekinthető a Szolgáltató székhelyén.

 

 

 

IV)     A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA

 

IV.1   Regisztráció

 

A Weboldalon díjmentesen lehet regisztrálni, amely után Felhasználó hozzáférhet a csak regisztráltak számára elérhető videós és írásos anyagokhoz. Felhasználó értesítő levelet kap a regisztrációjáról, majd a levélben szereplő megerősítő link visszaigazolása után jogosult az oldal regisztráltaknak fenntartott tartalmának elérésére.

 

IV.2   Weboldal használat és a Szolgáltatás igénybevétele

 

a)   A Weboldalon található ingyenes és regisztráltak számára ingyenes videós anyagokat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti a Weboldal saját lejátszóján keresztül. Ezen kívül vannak ingyenesen elérhető írásos segédanyagok. Felhasználó a kredites/fizetős videókat a feloldás után háromszor (3x) tekinthet meg. A visszatekerés nem számít, azonban amennyiben Felhasználó bezárja az ablakot, vagy kijelentkezik videó nézés közben, akkor az egy (1) megtekintési alkalom elvesztését eredményezi. A videókra időkorlát kerül beállításra, tehát másfél (1,5) óra hosszú tétlenség esetén a Weboldal automatikusan kilépteti a Felhasználót. A Csomagdíjat megfizetett Felhasználók hozzáférést kapnak a külön számukra fenntartott írásos anyagok hozzáférésére. Minden Felhasználó jogosult a videók alatt véleményét megosztani a külön erre a célra kialakított Facebook modulban.

 

b)    A Weboldalon a már fizetős videók az alábbi kreditértékek levonásával oldhatók fel:

- Oktató videók - 10 kredit/videó;

- Gyakorló videók /1-3 feladat/ - 5 kredit/videó;

- Mega gyakorló videó /5-10 feladat/ - 50 kredit/videó.

 

IV.3 Rendszeres karbantartás

 

a)   A rendszeres karbantartás miatti Szolgáltatás-szünetelésre (vagy korlátozásra) a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hálózat, szerver infrastruktúra, vagy szoftver alkalmazás karbantartása, felújítása, frissítése, cseréje, átalakítása miatt kerülhet sor. A szüneteléssel járó karbantartási munkálatokról Szolgáltató a szünetelést 7 naptári nappal megelőzően előzetesen e-mailben, vagy hírlevélben, vagy a Weboldal információs felületén értesíti Felhasználót.

 

b)   A rendszeres karbantartás alkalmanként negyvennyolc (48) óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartást Szolgáltató lehetőség szerint 20:00-06:00 óra között ütemezi.

 

 

 

IV.4 Hibabejelentés, hibajavítás

 

a)   Szolgáltató a Szolgáltatásban észlelt hibák bejelentése céljából műszaki hibabejelentő szolgáltatást üzemeltet az alábbi elérhetőségen:

 

- e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

b)   Az e-mailben bejelentett hibát Szolgáltató rögzíti és nyilvántartásba veszi.

 

c)   A műszaki hibabejelentés igénybevétele során Felhasználó az alábbi információkat köteles Szolgáltatóval közölni:

 

- a Felhasználó neve;

 

- a hiba/probléma észlelése során milyen érzékelhető jelenségeket tapasztalt.

 

d)   Szolgáltató a hibabejelentést követően intézkedik a hiba kijavítása iránt, majd ezt követően a hiba kijavításáról Felhasználót e-mail-ben értesíti.

 

 

 

V)      FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

V.1   Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben a szolgáltatási díj nem került jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján.

 

V.2    Felhasználó szavatolja, hogy a nevében a Szolgáltatáshoz hozzáférő természetes személyek a kapott egyéni azonosítójukat és jelszavukat harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Az ennek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik. Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférő természetes személyek részére biztosított egyéni azonosítókat és jelszavakat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

V.3    Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy a Weboldalon található tartalmak részének, vagy egészének másolása, azokat akár analóg, akár digitális úton történő tárolása, rögzítése, újra előállítása, letöltése, szerkesztése minden esetben a Weboldal tulajdonosának előzetes, írásos engedélyével történhet. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Az ezek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, illetve minden egyéb intézkedést megtehet.

 

V.4    Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon található tananyagokat – a Weboldal tulajdonosának előzetes, írásos engedélye nélkül – harmadik fél számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra nem használja, nem értékesíti.

 

V.5    Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő teljes felelősségre vonását vonja maga után.

 

V.6    Szolgáltató a Weboldalon található tartalmak (pl. az online multimédia-alkotás/videó felvételek) után nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az adott felsőoktatási intézményben sikertelen vizsgát tesz, úgy Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít, a Szolgáltató felelősségét ezzel kizárja.

 

V.7    Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve a tartalmak internetről történő fel- és letöltésére.

 

V.8    Felhasználó a számlázás, díjbefizetés céljából kezelt felhasználói adatok más célból történő felhasználásáról a regisztráció során köteles nyilatkozni.

 

 

 

VI)     SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

VI.1   A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

 

VI.2   A Weboldalon található tartalmak nem minősülnek hivatalos felsőoktatási kiadványoknak.

 

VI.3   Az online multimédia-alkotásban hallható tanár(ok) felkészült, tanári képesítéssel rendelkező szakemberek.

 

VI.4   Az online multimédia-alkotások nyelvezete könnyed, fiatalos, szóhasználata eltér a felsőoktatási intézményekben tapasztalhatóaktól. Szolgáltató a szóhasználat miatt bekövetkező, mindennemű teljességgel elhatárolódnak, az csak szórakoztatás gyanánt történik. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon található tartalmakkal senkit nem akarnak megbántani, vagy inzultálni.

 

VI.5   Szolgáltató - a Felhasználó szolgáltatási díjbefizetését követően - a kredit(ek) jóváírását indoklási kötelezettség nélkül, bármely esetben megtagadhatja, ha egyoldalú döntése alapján bármely olyan veszélyt észlel, amely hátráltathatja, veszélyeztetheti a Weboldal üzemelését, vagy az bármely okból kifolyólag jogszabálysértő lehet. Szolgáltató jóváírás megtagadását követően Felhasználó bankszámlaszámára - a tranzakciós, illetve egyéb kezelési költségek levonása után - visszautalja a befizetett díjat.

 

VI.6   A Szolgáltatás érdekkörén kívüli okból történő kimaradásáért, akadozásáért (pl. Felhasználói oldali internet-kapcsolat megszakadása, a világháló bármely okból történő üzem-, vagy szolgáltatási szünete) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

VI.7   Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

 

VI.8   Szolgáltató jogosult a Felhasználót referenciaként megnevezni.

 

 

 

VII) DÍJAK

 

VII.1 A Szolgáltatás egyes díjtételei

 

a)szolgáltatási díj (”Csomagdíj”)

 

VII.2 Az egyes díjak mértéke és meghatározásuk módja

 

a)   A Csomagdíjak mértékét az ÁFF 1. számú Melléklete tartalmazza.

 

b)  A Csomagdíj tartalmazza a Szolgáltatás rendelkezésre állását, valamint az adott csomagért rendelkezésre bocsátott kredit(ek) értékét. A Weboldal tartalmainak kreditértékét a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján maga határozza meg.

 

VII.3 Számlázás

 

a)   A Díjak megfizetésére Felhasználó a Szolgáltató által a Weboldalon közétett kreditcsomagok alapján a Szolgáltató Weboldalon meghatározott bankszámlaszámára történő banki átutalással (a továbbiakban, mint: befizetés) köteles.

 

b)   A Csomagdíjat Felhasználó előre köteles megfizetni.

 

c)   Szolgáltató a befizetésről minden esetben számlát állít ki, amelyet elektronikus úton küld meg a Felhasználónak. Szabályszerű a számla, ha mind tartalmi, mind formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az ÁFF feltételeinek.

 

d)   Amennyiben a Szolgáltató számláját nem állítja ki a fenti időpontig, az semmilyen formában nem minősül a díjakról való lemondásnak.

 

e)   Szolgáltató a sikeres tranzakciót követően - a VI.5 pontban meghatározott esetet kivéve - pénzt nem fizet vissza.

 

VII.4  Szolgáltató a befizetéssel kapcsolatban reklamációt kizárólag negyvennyolc (48) órán belül áll fogad el, e-mail formátumú bejelentésben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen.

 

 

 

VIII) ADATKEZELÉS

 

VIII.1 Szolgáltató elsődleges célul tűzte ki a Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelését, ezért Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Weboldalon feltüntetett külső szervezeteknek adhatja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

VIII.2 Felhasználó adatai, az adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

 

VIII.3 Szolgáltató szavatol, hogy a Felhasználó személyes adatait a hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve egyéb jogszabályok tiszteletben tartásával és a regisztráció során megadott paramétereknek megfelelően kezeli.

 

 

 

IX) VIS MAIOR

 

IX.1   Egyik fél sem felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független (mint például háború, felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa stb.), amennyiben e körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek és amennyiben erről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a másik felet.

 

 

 

 

X) JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

X.1   A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

 

X.2   A jelen ÁFF-fel érintett jogviszonyra a magyar jog szabályai kizárólagosan irányadók.

 

X.3    Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

X.4   Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Felhasználó és a Szolgáltató igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ezen eljárás a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított harminc napon belül nem vezet eredményre Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáik rendezésére a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

 

1. számú Melléklet

A Csomagdíjak mértéke

(Kredit csomagok)

 

 

1.Az oldalon található valamennyi felsőoktatási intézmény valamennyi tantárgyának az első felének, vagy az első zárthelyi dolgozatig (zh-ig) tartó tananyagot tartalmazó videói ingyenesek.

 

 

2.Valamennyi felsőoktatási intézmény valamennyi tantárgyának második fele (pl: ha egy tantárgyhoz 50 feltöltött videó tartozik, akkor 25 videó, vagy ha a tantárgyhoz 30 feltöltött videó tartozik, akkor 15 videó), vagy az első zárthelyi dolgozatot követő hátralévő része a következő fizetési struktúrában érhető el:

 

Minden tantárgy csomag 4990 Ft / tantárgy. A csomag sikeres megvásárlása esetén a megvásárolt tantárgy összes videója elérhető lesz, a kredites videókat is beleértve, kivéve a gyakorló és MEGA gyakorló videókat.

 

 

3.További kreditcsomagok az alábbiak szerint:

 

Kredit

Ár

10 kredit

250,-Ft

40 kredit

1000,-Ft

100 kredit

2500,-Ft*

150 kredit

10 ajándék kredit

3500,-Ft*

230 kredit

30 ajándék kredit

5000,-Ft*

400 kredit

80 ajándék kredit

8000,-Ft*

700 kredit

220 ajándék kredit

12000,-Ft*

1000 kredit

400 ajándék kredit

15000,-Ft*

 

*A Csomagdíj az ajándék krediteket tartalmazza.

 

 

Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.

 

 

Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.
Eötvös Lóránd